Καλώς ήρθατε

Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι,

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξυλείας ιδρύθηκε για να υπερασπίζεται και να προωθεί τα συμφέροντα του κλάδου της Ξυλείας στη χώρα μας.

Ο κλάδος μας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα όπως είναι η ενημέρωση των καταναλωτών η επιρροή σε Αρχιτέκτονες και Μηχανικούς αλλά και η διάθεση των κρατικών ενισχύσεων. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται κυρίως στην δική μας έλλειψη εκπροσώπησης.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι:

  • Η δημιουργία σχέσεων συνέργειας μεταξύ των μελών με σκοπό την καλύτερη προώθηση του Ξύλου.
  • Ο καθορισμός και η υπεράσπιση των συμφερόντων του κλάδου σε σχέση με κρατικούς φορείς αλλά και έναντι των άλλων ανταγωνιστικών κλάδων.
  • Να υποβάλλει προτάσεις και συμπεράσματα στα διάφορα θέματα που προκύπτουν (Ανακαίνιση παλαιών Κατοικιών, Σχολικά Κτήρια, κίνητρα για την αναθέρμανση της οικοδομής, είναι κάποια από τα τρέχοντα θέματα).
  • Να παρακολουθεί και να εφοδιάζει τα μέλη με πληροφορίες, νομικές τεχνολογικές ή άλλες σχετικά με τον κλάδο .
  • Να δημιουργήσει και να χρηματοδοτήσει μελέτες από τα Εκπαιδευτικά μας ιδρύματα σχετικές με τον κλάδο, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην πιστοποίηση και τυποποίηση.
  • Να οργανώσει επικοινωνία που να αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα του Ξύλου συγκριτικά με τα άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η εποχή είναι ιδιαίτερα δύσκολη αλλά ακριβώς για αυτό σας καλώ όλους να συμμετάσχετε προκειμένου να αποκτήσουμε φωνή ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο. Έχουμε στα χέρια μας το καλύτερο υλικό στη φύση με εξασφαλισμένη την αειφόρο ανάπτυξη, αρνητικό ή ουδέτερο καρβονικό αποτύπωμα αλλά και την εξ αρχής θετική προδιάθεση του καταναλωτή.

Σαν Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ξυλείας, ΠΡΩΗΝ εισαγωγέων, αποφασίσαμε προκειμένου να προωθήσουμε αυτήν την κίνηση να εισφέρουμε οικιοθελώς το σύνολο των Πόρων μας και να πραγματοποιήσουμε δράσεις που να προωθήσουν τους σκοπούς μας.

Επειδή βλέπουμε ότι η οργάνωση του κλάδου μας είναι ελλιπής και για αυτό άλλωστε δεν έχουμε δυνατότητα άσκησης πίεσης υπέρ των συμφερόντων μας απευθύνουμε πρόσκληση σε οποιονδήποτε ασχολείται με την Ξυλεία και ενστερνίζεται τους παραπάνω σκοπούς να εγγραφεί στον Σύνδεσμο

Καταβολή ετησιας συνδρομης 2020

Ενημερωτικό Δελτίο
μελών Π.Σ.Ξ.