ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σας προσκαλούμε στην Γενική Συνέλευση και Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. που θα λάβει χώρα στην έδρα του Συνδέσμου, 14ο Χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας14564 στην Κηφισιά στις 01/10/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα επαναληφθει στις 8/10/2020 την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο παρακαλείται να το δηλώσει στη γραμματεία info@htca.gr οι υποψηφιότητες για το καινούργιο ΔΣ μπορούν να δηλωθούν έως και την ώρα έναρξης της ΓΣ. Θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει διαρκής ανάγκη για ανανέωση σε πρόσωπα & ιδέες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δικαίωμα συμμετοχής & ψήφου έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη (καταβεβλημένη συνδρομή 2020) (Για νέα εγγραφή ή ανανέωση συνδρομής https://htca.gr/gine-melos.html Τράπεζα: ALPHA BANK, IBAN: GR19 0140 1680 1680 0232 0006 462 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 190€).

Παρόλο που η φυσική σας παρουσία είναι επιθυμητή για αυτούς που αδυνατούν να παρευρεθούν υπάρχει και η δυνατότητα ψήφου μέσω εξουσιοδότησης κάποιου άλλου μέλους που θα παρευρίσκεται εκεί ώστε να ψηφίσει εκ μέρους σας.

52η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 1ης Οκτωβρίου 2020
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 ον Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
2 ον ‘Εκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
3 ον Υποβολή - Έγκριση Απολογισμού Διαχείρισης
4 ον Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. περιόδου 2020-2023
5 ον Διάφορα θέματα, πρόνοια επόμενης πανδημίας.

ΚΗΦΙΣΙΑ 29/06/2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατεβτε την πρόσκληση σε μορφή pdf

Καταβολή ετησιας συνδρομης 2020

Ενημερωτικό Δελτίο
μελών Π.Σ.Ξ.