Ξύλο - Ένα Θαυμάσιο Υλικό

Το ξύλο αποτέλεσε και αποτελεί πρώτη ύλη για τον άνθρωπο από την στιγμή της εμφάνισης του στη γή . Με αυτό κατασκεύασε τα πρώτα του όπλα για να αμυνθεί , τα εργαλεία του, την κατοικία του για να προστατευθεί από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και το χρησιμοποίησε σαν καύσιμο υλικό για να ζεσταθεί και να μαγειρέψει . Με το πέρας των χρόνων και κυρίως με την τεχνολογική εξέλιξη, ο αριθμός των προϊόντων που παράγονται από το ξύλο είτε με απλή είτε με μηχανική ή πολύπλοκη χημική μεταποίηση αυξάνεται ολοένα και περισσότερα. Έφτασε λοιπόν σήμερα να παράγονται από ξύλο πάνω από δύο χιλιάδες προϊόντα.

Το ξύλο είναι η πιο σημαντική ανανεώσιμη πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται ως δομικό υλικό. Σε θεωρητική βάση, από το ξύλο μπορούν να προέλθουν όλα εκείνα τα προϊόντα που προέρχονται και από το πετρέλαιο.

Ωστόσο σε αρκετές χώρες ανά τον κόσμο όπως π.χ Αφρική, Ασία, το ξύλο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως η κύρια θερμαντική ύλη, κυρίως ως καυσόξυλο. Ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της παγκόσμιας παραγωγής ξύλου από τα δάση της Γης χρησιμεύει στις μέρες μας ως καύσιμη ύλη.

Η γνώση των ιδιοτήτων του ξύλου κρίνεται απαραίτητη τόσο από επιστημονική όσο και από πρακτική άποψη. Και αυτό γιατί ή όσο το δυνατόν καλύτερη γνώση των ιδιοτήτων του ξύλου δίνει την δυνατότητα κατανόησης της συμπεριφοράς αυτού. Η επιλογή του κατάλληλου είδους ξύλου για την κάθε κατασκευή απαιτεί και προϋποθέτει την γνώση των ιδιοτήτων αυτού.

Καταβολή ετησιας συνδρομης 2020

Ενημερωτικό Δελτίο
μελών Π.Σ.Ξ.