Πλεονεκτήματα Ξύλου

Στην σημερινή εποχή υπάρχουν πρώτες ύλες οι οποίες και ανταγωνίζονται το ξύλο. Σε αυτέ συγκαταλέγονται το τσιμέντο, το αλουμίνιο, ο χάλυβας και τα πλαστικά.

Ωστόσο σε σχέση με τα παραπάνω υλικά το ξύλο εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, τα οποία είναι τα παρακάτω:
 • Είναι ανανεώσιμη πρώτη ύλη, αναπαράγεται δηλαδή συνεχώς από την φύση σε αντίθεση με τις ορυκτές πρώτες ύλες (πετρέλαιο, μεταλλεύματα) οι οποίες και εξαντλούνται συνεχώς.
 • Λόγω της διαθεσιμότητάς του σε ποικίλους συνδυασμούς χρωμάτων και σχεδίασης έχει τεράστια αισθητική αξία.
 • Χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο «ζεστά» υλικά, με ιδιαίτερη αίσθηση στην αφή και την όραση. Και κάτι τέτοιο γίνεται αντιληπτό με μια απλή σύγκριση ενός ξύλινου μ’ ένα μεταλλικό ή πλαστικό έπιπλο.
 • Χαρακτηρίζεται ως άριστο δομικό υλικό, με πολλές κατασκευαστικές δυνατότητες και αρχιτεκτονική αξία.
 • Έχει μεγάλη μηχανική αντοχή σε σχέση με το βάρος του.
 • Δεν οξειδώνεται
 • Είναι μονωτικό υλικό τόσο στην θερμότητα όσο και στον ηλεκτρισμό
 • Κατεργάζεται σχετικά εύκολα και απαιτεί μικρή κατανάλωση ενέργειας, ενώ τέλος
 • Δεν ρυπαίνει το περιβάλλον.
Στα μειονεκτήματα ωστόσο που χαρακτηρίζουν το ξύλο συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω
 • Ρικνώνεται και διογκώνεται με την απώλεια ή την πρόσληψη υγρασίας, γεγονός που οφείλεται στο ότι είναι υγροσκοπικό υλικό.
 • Είναι ανισότροπο υλικό, που σημαίνει ότι διαφέρει η δομή του, η μηχανική αντοχή του αλλά και οι ιδιότητές του στις τρεις κατευθύνσεις – τομές (εφαπτομενική, ακτινική, αξονική)
 • Καίγεται σχετικά εύκολα και
 • Προσβάλλεται από μύκητες και έντομα που αλλοιώνουν την δομή του.

Από όλα τα παραπάνω λοιπόν κρίνεται αναγκαία η γνώση τόσο των ιδιοτήτων όσο και των πλεονεκτημάτων αλλά και των μειονεκτημάτων. Η γνώση όλων των παραπάνω αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ώστε να μπορέσουν να περιοριστούν ή ακόμη και να εξαλειφθούν τα όποια μειονεκτήματα. Ο κατάλληλος χειρισμός αλλά και οι κατάλληλες διεργασίες (εμποτισμός του ξύλου με κατάλληλες χημικές ουσίες που το καθιστούν απρόσβλητο από μύκητες, έντομα ή ακόμα ακόμα το κάνουν και πιο ανθεκτικό στη φωτιά) παρουσιάζονται ως λύσεις στα παραπάνω.

Καταβολή ετησιας συνδρομης 2020

Ενημερωτικό Δελτίο
μελών Π.Σ.Ξ.