Προδιαγραφές – Ποιότητα του Ξύλου και των προϊόντων του

Τα τελευταία χρόνια η έννοια της ποιότητας έχει εισβάλει σε κάθε δραστηριότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων, δηλαδή εκείνων των επιχειρήσεων που προσπαθούν συστηματικά να διατηρήσουν και να μεγαλώσουν το μερίδιο της αγοράς των προϊόντων τους, στο έντονο παιχνίδι του εσωτερικού και διεθνούς ανταγωνισμού.

Η ποιότητα είναι ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης και αναφέρεται, κυρίως στα χαρακτηριστικά του προϊόντος τα οποία ικανοποιούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ή που ικανοποιούν πλήρως τις προσδοκίες του πελάτη.

Η εξασφάλιση της ποιότητας ενός προϊόντος προϋποθέτει την υιοθέτηση, εισαγωγή και εφαρμογή από την επιχείρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου. Ο ποιοτικός έλεγχος εφαρμόζεται αρχικά στις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, στη συνέχεια στην παραγωγική διαδικασία και τέλος στα ίδια τα τελικά προϊόντα.

Εξαιτίας, της μεγάλης ποικιλίας παραγόμενων προϊόντων και των διαφορετικών διαδικασιών παραγωγής, η τυποποίηση είναι δύσκολη και οι επιχειρήσεις επίπλων είναι συνήθως εντάσεως εργασίας. Για τους λόγους αυτούς είναι σχετικά δύσκολος ο καθορισμός της έννοιας της ποιότητας στην παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων επίπλου.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

Η ποιότητα της πριστής ξυλείας, εξαρτάται βασικά από την ποιότητα του στρόγγυλου ξύλου από το οποίο παράχθηκε, αλλά και μέσα σε όρια, από τις εργασίες κατεργασίας του κατά την παραγωγή, τη φυσική ή τεχνητή ξήρανσή της, την άτμιση, αλλά και τις συνθήκες αποθήκευσής της μέχρι την εισαγωγή της στην επιχείρηση επίπλων, όπου θα χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη.

Τα βασικά χαρακτηριστικά ποιότητας των διάφορων ειδών ξύλων (κωνοφόρων και πλατυφύλλων) κυμαίνονται μέσα σε σχετικά μεγάλα όρια Τα σημαντικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πριστής ξυλείας, ως πρώτης ύλης της επιπλοποιίας, είναι τα εξής:

Πυκνότητα

Η πυκνότητα του ξύλου, δηλαδή η μάζα του που περιέχεται στη μονάδα του όγκου, είναι σημαντικός δείκτης ποιότητας και κυμαίνεται στα διάφορα είδη ξύλων από 100 μέχρι 1300 Kg / m3, για τα είδη όλου του κόσμου και από 300 μέχρι 1.000 Kg / m3 για τα εγχώρια είδη.

Περιεχόμενη υγρασία

Το ξύλο ανάλογα με την υγροσκοπική του κατάσταση (πολλή υγρασία, λίγη υγρασία) και τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, σχετική υγρασία), όπου βρίσκεται τοποθετημένο, βγάζει προς τα έξω ή παίρνει μέσα στη μάζα του νερό. Για να χρησιμοποιηθεί το ξύλο στην πράξη πρέπει να είναι ξηρό στον αέρα και να έχει υγρασία γύρο στο 12 - 15 %. Σε εσωτερικούς χώρους όμως, όπως είναι οι κατοικίες όπου χρησιμοποιούνται κυρίως τα έπιπλα, η υγρασία του πρέπει να είναι ακόμη μικρότερη, περί το 8 - 10 %.

Ξύλο χλωρό, μόλις υλοτομείται, περιέχει πολλή υγρασία, η οποία φτάνει το 100 % ή και περισσότερο της μάζας του. Αν το ξύλο δεν ξηραθεί κατάλληλα πριν από τη χρήση του, την τοποθέτησή του σε μια κατασκευή ή ένα έπιπλο, τότε σύντομα εμφανίζονται πολλά σφάλματα, όπως στρεβλώσεις, ραγαδώσεις, αποσυναρμολόγηση και γενικά μια αποτυχημένη κατασκευή.

Γενικά όσο πιο βαρύ είναι το ξύλο τόσο οι διαστασιακές μεταβολές του είναι μεγαλύτερες, για το ίδιο εύρος μεταβολής της σχετικής υγρασίας του αέρα.

Διαστασιακή σταθερότητα

Η διαστασιακή σταθερότητα (κινητικότητα) των διαφόρων ειδών ξύλων, δηλαδή το άθροισμα της ρίκνωσης (συστολής) σε ακτινική και εφαπτομενική κατεύθυνση, που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες μεταβολές σχετικής υγρασίας της ατμόσφαιρας (Για τη χώρα μας μεταξύ 42 και 80 %), έχει μεγάλη σημασία στην πράξη. Όσο μικρότερο είναι αυτό το άθροισμα τόσο περισσότερο διαστασιακά σταθερό θεωρείται το ξύλο και συμπεριφέρεται καλύτερα στις διάφορες κατασκευές.

Τα ελληνικά είδη ξύλων από άποψη διαστασιακής σταθερότητας κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

 • Ξύλα με μεγάλη διαστασιακή σταθερότητα (Ερυθρελάτη, Άρκευθος, Τάξος, Κυπαρίσσι, Καστανιά, Μουριά (εγκάρδιο)
 • Ξύλα με μέτρια διαστασιακή σταθερότητα (Ελάτη, Πεύκη μαύρη, Πεύκη δασική, Πεύκη λευκόδερμη, Δρυς πλατύφυλλος, Φτελιά, Φράξος, Πλατάνι, Σφενδάμι, Οξιά δασική (ατμισμένη), Σημύδα, Φλαμουριά, Λεύκη τρέμουσα, Καρυδιά)
 • Ξύλα με μικρή διαστασιακή σταθερότητα (Δρυς μακεδονική, Δρυς πλατύφυλλος (εγκάρδιο), Αριά, Οξιά δασική (μη ατμισμένη), Όστρια)

Ρόζοι

Η παρουσία ρόζων επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα του ξύλου, επειδή οι ρόζοι έχουν διαφορετική δομή από το ξύλο που τους περιβάλλει. Οι ρόζοι μπορεί να είναι σύμφυτοι (δηλαδή ζωντανά κλαδιά εγκλεισμένα στο ξύλο) ή χαλαροί - αποπίπτοντες (δηλαδή νεκρά κλαδιά εγκλεισμένα στο ξύλο). Είναι προφανές ότι οι χαλαροί ρόζοι αποτελούν μεγαλύτερο σφάλμα παρά οι σύμφυτοι ρόζοι στην πριστή ξυλεία.

Ραγάδες

Ραγάδες εμφανίζονται διαφόρων ειδών στο ξύλο και αποτελούν σημαντικό σφάλμα της πριστής ξυλείας στην επιπλοποιία. Εμφανίζονται ως περιφερειακές, τοξοειδείς, διαμετρικές ή αστεροειδείς ραγάδες, ανάλογα με το αίτιο που τις προκάλεσε (αυξητικές τάσεις, τάσεις θλίψης κλπ.). Δημιουργούνται είτε σε ζωντανά δέντρα πριν την υλοτομία τους ή εμφανίζονται μετά την υλοτομία - κατεργασία τους σε πριστή ξυλεία λόγω απότομης απώλειας υγρασίας.

Προσβολές μυκήτων - εντόμων

Διάφοροι μεταχρωματισμοί του ξύλου (κυανώσεις κλπ), με ποικίλη διάταξη στο ξύλο, προκαλούνται από προσβολές βακτηρίων, μυκήτων και εντόμων, διάφορες σήψεις, στοές εντόμων κλπ. και αποτελούν σοβαρά ελαττώματα στο πριστό ξύλο.

Σφάλματα ξήρανσης

Η κακή ξήρανση, απότομη μεταβολή συνθηκών υγρασίας, είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση πολλών σφαλμάτων στο πριστό ξύλο, όπως ραγάδες, κυψελίδωση, κατάρρευση, μεταχρωματισμοί κλπ.

Άτμιση

Γενικά η άτμιση εφαρμόζεται σε πριστή ξυλεία (π.χ. οξιά) για να βελτιώσει το χρώμα του ξύλου και να εξισορροπήσει χρωματικές διαφορές μεταξύ σομφού - εγκαρδίου ξύλου. Πολλοί θεωρούν ότι με την άτμιση επιτυγχάνεται γενικότερη βελτίωση του ξύλου από άποψη κατεργασιμότητας και καλύτερη συμπεριφορά του ξύλου στις κατασκευές. Είναι βέβαιο πάντως ότι με την άτμιση θανατώνονται μύκητες και έντομα που τυχόν υπάρχουν στο ξύλο, αλλά η αντοχή του ξύλου σε προσβολές μυκήτων και εντόμων θα πρέπει να μειώνεται λόγω απομάκρυνσης τοξικών εκχυλισμάτων από το ξύλο κατά την άτμιση.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ

Η ποιότητα των ξυλοφύλλων (καπλαμάδων) κορμού, δηλαδή η αισθητική και οικονομική αξία τους, βασίζεται κυρίως στα χαρακτηριστικά χρώματος, σχεδίασης των νερών του ξύλου, της καθαρότητας του ξύλου από ρόζους και άλλα σφάλματα κλπ.

Γενικά ως ελαττώματα των καπλαμάδων μπορούν να αναφερθούν κυρίως τα εξής:

 • Παρουσία ρόζων και ραγαδώσεων
 • Διάφοροι μεταχρωματισμοί (κυανώσεις, σφάλματα άτμισης κλπ.)
 • Λαμαρίνιασμα (κυματοειδής διάταξη λόγω παρουσίας ξύλου ακανόνιστης δομής και ανεπιτυχή ξήρανση)
 • Ξύλο στρεψόϊνο (μη κανονικής δομής)
 • Ελαττώματα παραγωγής (ανισοπαχίες, γραμμές μαχαιριών, κλπ.)
 • Άτονες σχεδιάσεις των νερών του ξύλου
 • Τρύπες εντόμων

Τα διακοσμητικά ξυλόφυλλα ρίζας κυκλοφορούν στην αγορά συνήθως σε πάχη από 0,50 mm μέχρι 0,65 mm και μέχρι 1,00 mm. Παράγονται κυρίως με εκτίλυξη σε μηχάνημα περιστροφικής τομής και εμπορεύονται σε πακέτα από 16 μέχρι 32 φύλλα (πολλαπλάσια του 4). Βασικά ποιοτικά κριτήρια των ξυλοφύλλων ρίζας είναι η ελκυστικότητα της σχεδίασής τους, η ομορφιά των χρωματικών αποχρώσεών τους και η απουσία ελαττωμάτων (σήψεις, οπές, μεταχρωματισμοί κλπ.). Μέχρι σήμερα δεν έχει καθιερωθεί γενικά αποδεκτό σύστημα ποιοτικής ταξινόμησης των ξυλοφύλλων ρίζας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΩΝ

Τα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) είναι σύνθετο προϊόν ξύλου και κατασκευάζεται με συγκόλληση υπό πίεση τριών τουλάχιστον ξυλοφύλλων με εναλλάξ διάταξη των ινών τους. Τα αντικολλητά στα οποία η μεσαία στρώση αποτελείται από πήχεις ξύλου, ονομάζονται πηχοσανίδες (πλακάζ).

Tα αντικολλητά που παράγονται για την επιπλοποιία - ξυλουργική φέρουν επιφανειακά ξυλόφυλλα μεγαλύτερης αξίας τα οποία επιλέγονται με βασικά κριτήρια τη σχεδίαση και το χρώμα τους.

Τα αντικολλητά ξυλοφύλλων κυκλοφορούν στις εξής διαστάσεις (DIN 4078):

 • Πάχος (mm) 4, 5, 6, 8, 10, 12
 • Μήκος (cm) 125, 153, 173, 205, 220, 250, 305
 • Πλάτος (cm) 125, 153, 173, 183

Λόγω του τρόπου κατασκευής τους οι ιδιότητες των αντικολλητών διαφέρουν από τις ιδιότητες του μασίφ (συμπαγούς) ξύλου.

Βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των αντικολλητών αποτελούν οι εξής ιδιότητες, οι οποίες συνήθως ελέγχονται κατά τον ποιοτικό έλεγχο:

Ρίκνωση - διόγκωση Κατά κανόνα η ανισοτροπία ρίκνωσης, ακτινικά και εφαπτομενικά, στα αντικολλητά μειώνεται, σε σχέση με το μασίφ ξύλο (ανάλογα με τον αριθμό των στρώσεών τους) και έχουν μεγαλύτερη διαστασιακή σταθερότητα.

Περιεχόμενη υγρασία Η περιεχόμενη υγρασία τους εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο παράχθηκαν (θερμή - ψυχρή συγκόλληση) και πρέπει να εξασφαλίζεται η χαμηλή τιμή της.

ΠυκνότηταΕξαρτάται κυρίως από το είδος ξυλοφύλλων, τη συγκόλληση και το πρεσσάρισμα.

Μηχανική αντοχή Λόγω του τρόπου κατασκευής τους τα αντικολλητά εμφανίζουν ομοιομορφία μηχανικής συμπεριφοράς στις διάφορες κατευθύνσεις, πράγμα που δεν εμφανίζει το μασίφ ξύλο. Το μέγεθος της αντοχής τους εξαρτάται από τον αριθμό, το πάχος, το είδος των στρώσεών τους. Η υγρασία γενικά επιδρά μειωτικά στις μηχανικές ιδιότητες των αντικολλητών.

Ανθεκτικότητα συγκόλλησης Η ποιότητα του δεσμού αποτελεί βασική ιδιότητα αντοχής των αντικολλητών γι' αυτό και ελέγχεται κατά προτεραιότητα.

Τα κυριώτερα ελαττώματα που εμφανίζονται στα αντικολλητά και παίρνονται υπόψη στην ταξινόμησή τους σε ποιοτικές κλάσεις είναι τα εξής:

 • Υπερκαλύψεις και διάκενα στα εσωτερικά ξυλόφυλλα
 • Αναδιπλώσεις λεπτών ξυλοφύλλων
 • Φυσαλίδες αέρα σε θέσεις με υψηλή περιεκτικότητα υγρασίας
 • Οπές που προέρχονται από χαλαρούς ρόζους ή μεγάλα διάκενα
 • Σημάδια πρεσσαρίσματος λόγω υπολειμμάτων κόλλας ή άλλων υλικών
 • Λέκιασμα και εξάπλωση κόλλας
 • Σχισίματα και ραγαδώσεις
 • Ανοιχτές ενώσεις στα επιφανειακά ξυλόφυλλα
 • Κύρτωση λόγω ασσυμετρίας
 • Ελαττώματα παρυφώσεως και λειάνσεως
 • Οπές εντόμων

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΟΡΙΟΠΛΑΚΩΝ

Ο τρόπος παραγωγής των μοριοπλακών με μετατροπή του συμπαγούς (μασίφ) ξύλου σε ξυλοτεμαχίδια και επανασυγκόλλησή τους σε μορφή πλάκας διαμορφώνει ένα προϊόν με ιδιότητες διαφορετικές από αυτές των ξύλων από τα οποία παράχθηκαν και οι οποίες κυμαίνονται σε μεγάλο εύρος. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ο καθορισμός των ορίων των τιμών μέσα στα οποία πρέπει να βρίσκονται αυτές οι ιδιότητες για να είναι αποδεκτές και ανταγωνιστικές οι μοριοπλάκες ως τελικό προϊόν στην αγορά.

Ο κύριος τύπος μοριοπλάκας που παράγεται παγκοσμίως είναι η κοινή τρίστρωμη μοριοπλάκα, η οποία παράγεται στις εξής διαστάσεις στην Ελλάδα:

 • Μήκος x πλάτος (m) 3,66 x 1,83 3,05 x 1,83 2,75 x 1,83 2,44 x 1,83
 • Πάχος (mm) 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 38, 40

Οι ιδιότητες των μοριοπλακών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους παραγωγούς γιατί χαρακτηρίζουν το τελικό προϊόν και ζητούνται σε καθορισμένες τιμές από την αγορά είναι οι εξής :

Πίνακας Χαρακτηριστικά ποιότητας μοριοπλακών

Α/Α Χαρακτηριστικά Ποιότητας Μοριοπλακών
1 Πυκνότητα
2 Περιεχόμενη υγρασία
3 Προσρόφηση υγρασίας και νερού
4 Διόγκωση μετά από εμβάπτιση σε νερό για ορισμένο χρόνο
5 Ανθεκτικότητα σε διάφορες κλιματικές συνθήκες
6 Μηχανικές ιδιότητες
7 Συντελεστής θερμοαγωγιμότητας
8 Συντελεστής ηχοαπορρόφησης
9 Συντελεστής αντίστασης στη διαπερατότητα υγρασίας
10 Έκλυση φορμαλδεϋδης
11 Ποιότητα επιφάνειας
12 Ανθεκτικότητα σε προσβολές μυκήτων και εντόμων
13 Αντοχή στη φωτιά ((Αντιπυρικότητα)

Πυκνότητα

Η πυκνότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των μοριοπλακών βιομηχανικής παραγωγής Kυμαίνεται συνήθως από 600 μέχρι 750 g/cm3 και είναι μεγαλύτερη από την πυκνότητα του ξύλου των ειδών από τα οποία παράχθηκε. Η πυκνότητα της μοριοπλάκας παρουσιάζει διακυμάνσεις τόσο παράλληλα όσο και κάθετα με το επίπεδό της, γεγονός που οφείλεται στην τεχνολογία παραγωγής της. Η πυκνότητα κατά το πάχος της μοριοπλάκας εμφανίζει δυο μέγιστες τιμές στις επιφανειακές στρώσεις και μια ελάχιστη στη μεσαία στρώση.Η διαμόρφωση του προφίλ πυκνότητας της μοριοπλάκας επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες: ταχύτητα στερεοποίησης της κόλλας, υγρασία του στρωματομένου υλικού και ιδιαίτερα η διαφορά υγρασίας μεταξύ των ξυλοτεμαχιδίων της μεσαίας και των επιφανειακών στρώσεων, οι διαστάσεις και ο βαθμός συμπιεστότητας των ξυλοτεμαχιδίων και οι συνθήκες συμπίεσης (ταχύτητα κλεισίματος της πρέσσας και θερμοκρασία).

Έχει αποδειχτεί ότι τόσο η μέση πυκνότητα της μοριοπλάκας όσο και η διαμόρφωση του προφίλ πυκνότητας επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα όλες σχεδόν τις ιδιότητές της. Αύξηση της πυκνότητας των μοριοπλακών επηρεάζει θετικά τις κύριες ιδιότητές τους, αλλά αυξάνει αναλογικά το κόστος παραγωγής τους. Ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζονται μερικές βασικές ιδιότητες των μοριοπλακών από την αύξηση της πυκνότητας δίνεται στον παρακάτω .

Επηρεασμός των κύριων ιδιοτήτων των μοριοπλακών από την αύξηση της πυκνότητας.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
Αντοχή σε κάμψη (μέτρο θραύσης) *
Συγκράτηση καρφιού *
Συγκράτηση βίδας *
Κατά πάχος διόγκωση *
Προσρόφηση υγρασίας *
Ελαστικότητα *
Ποιότητα επιφάνειας *
Επιφανειακή αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσμό *
Εσωτερική αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσμό *
Αντιπυρικότητα

Περιεχόμενη υγρασία

Η περιεχόμενη υγρασία των μοριοπλακών, σε κανονικές κλιματικές συνθήκες (20 ο Κελσίου και 65 % σχετική υγρασία), κυμαίνονται από 6 μέχρι 12 %. Η υγρασία ισορροπίας των μοριοπλακών που είναι συγκολλημένες με ουρία - φορμαλδεϋδη είναι χαμηλότερη από αυτήν του συμπαγούς ξύλου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιδιώκεται η υγρασία των παραγόμενων μοριοπλακών να είναι σταθερή και να ανταποκρίνεται στις συνθήκες υγρασίας των χώρων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Τα όρια διακύμανσής της θα πρέπει να είναι μεταξύ 8 και 10 %.

Ο επηρεασμός των ιδιοτήτων των μοριοπλακών όταν αυξάνεται το ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας φαίνεται πιο κάτω.

Πίνακας Επηρεασμός των κύριων ιδιοτήτων των μοριοπλακών από την αύξηση του ποσοστού περιεχόμενης υγρασίας.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
Αντοχή σε κάμψη *
Συγκράτηση καρφιού *
Συγκράτηση βίδας *
Κατά πάχος διόγκωση *
Προσρόφηση υγρασίας *
Ελαστικότητα *
Επιφανειακή αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσμό *
Εσωτερική αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσμό *

Προσρόφηση υγρασίας

Σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι μοριοπλάκες ουρίας - φορμαλδεύδης μετά από 2 ώρες εμβάπτισης σε νερό προσροφούν 5 - 20 % υγρασία, ενώ ύστερα από 24 ώρες, τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται από 20 έως 40 %. Όταν οι μοριοπλάκες προσροφούν υγρασία διογκώνονται και οι μηχανικές τους αντοχές μειώνονται. Για το λόγο αυτό στην παραγωγή τους θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα που συμβάλλουν στη μείωση της υγροσκοπικότητάς τους. Η προσρόφηση νερού από μια μοριοπλάκα επηρεάζεται από το είδος και το ποσοστό της κόλλας, το ποσοστό προσθήκης υδρόφοβης ουσίας, την πυκνότητα της μοριοπλάκας, τον κύκλο πίεσης κλπ.

Μηχανικές ιδιότητες

Όλες σχεδόν οι μηχανικές ιδιότητες των μοριοπλακών επηρεάζονται από την πυκνότητα και το ποσοστό της χρησιμοποιούμενης κόλλας. Όταν αυξάνονται αυτοί οι παράγοντες αυξάνονται ανάλογα οι μηχανικές ιδιότητες αλλά και το κόστος παραγωγής. Στόχος συνεπώς της παραγωγικής διαδικασίας είναι η επίτευξη των επιθυμητών ιδιοτήτων με τη μικρότερη δυνατή πυκνότητα και ποσότητα κόλλας. Επιπλέον και άλλοι τεχνολογικοί παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά τις μηχανικές ιδιότητες, όπως η γεωμετρία των ξυλοτεμαχιδίων, η περιεχόμενη υγρασία, ο κύκλος πίεσης κλπ. Οι επιθυμητές τιμές των σημαντικότερων μηχανικών ιδιοτήτων των μοριοπλακών δίνονται στις σχετικές προδιαγραφές DIN των μοριοπλακών.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΝΟΠΛΑΚΩΝ

Οι ινοπλάκες (ινοσανίδες) επιπλοποιίας - επενδύσεων είναι ένας ειδικός τύπος ινοπλακών μέσης πυκνότητας (Medium Density Fiberboard), ο οποίος παράγεται με συγκόλληση ινών (όχι ξυλοτεμαχιδίων) ξύλου, σε πάχη και διαστάσεις όμοιες εκείνων της μοριοπλάκας.

Πλεονεκτεί σε σχέση με την μοριοπλάκα στην ευκολία κατεργασίας και συναρμολόγησής της με μηχανικά μέσα, στην ευκολία βαφής και συγκόλλησης, καθώς και στη δυνατότητα παραγωγής ανάγλυφων επιφανειών λόγω της ομοιογένειάς της.

Βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των ινοπλακών μέσης πυκνότητας είναι, ανάλογα με αυτά των μοριοπλακών, τα εξής:

Πυκνότητα Η πυκνότητά τους είναι σημαντικός δείκτης των υπολοίπων ιδιοτήτων τους, κυμαίνεται από 0,40 μέχρι 0,80 g/cm3 και εξαρτάται από το είδος των ινών τους και τις συνθήκες συγκόλλησής τους.

Περιεχόμενη υγρασία Αύξηση της περιεχόμενης υγρασίας μειώνει τις ιδιότητες της ινοπλάκας. Προκαλείται αύξηση του πάχους της και όπως υποστηρίζεται προκαλείται μόνιμη διόγκωση (το πάχος δεν επανέρχεται στην αρχική του διάσταση).

Ρίκνωση - διόγκωση Όπως συμβαίνει και στις μοριοπλάκες με αύξηση της υγρασίας το μήκος και το πλάτος τους αυξάνεται λίγο ενώ το πάχος τους αυξάνεται σημαντικά. Γενικά η διαστασιακή σταθερότητά τους εξαρτάται από το είδος των ινών τους και από τις συνθήκες παραγωγής τους (είδος συγκόλλησης, συμπίεσης, κλπ.).

Μηχανικές ιδιότητες Κύριες μηχανικές ιδιότητες των ινοπλακών είναι η αντοχή σε στατική κάμψη και η ελαστικότητα. Βασικός δείκτης μηχανικής συμπεριφοράς της ινοπλάκας είναι η πυκνότητά της.

Όπως και η μοριοπλάκα διατίθεται στο εμπόριο είτε γυμνή είτε επενδυμένη με μελαμίνες, διακοσμητικά ξυλόφυλλα και συνθετικά φύλλα.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΗΧΑΣΑΝΙΔΩΝ

Οι πηχοσανίδες αποτελούν συγκεκριμένο τύπο αντικολλητών. Τα αντικολλητά στα οποία η μεσαία στρώση αποτελείται από πήχεις ξύλου, ονομάζονται πηχοσανίδες (πλακάζ).

Τα αντικολλητά πηχοσανίδων κυκλοφορούν στις εξής διαστάσεις (DIN 4078):

 • Πάχος (mm) 13, 16, 19, 22, 25, 30, 38
 • Μήκος (cm) 153, 173, 183
 • Πλάτος (cm) 460, 510

Λόγω του τρόπου κατασκευής τους οι ιδιότητες των αντικολλητών πηχοσανίδων διαφέρουν από τις ιδιότητες του μασίφ (συμπαγούς) ξύλου.

Ως προς τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των αντικολλητών πηχοσανίδων και τα κυριότερα ελαττώματα που εμφανίζονται σ' αυτά, ισχύουν όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως στα αντικολλητά.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛΣ

Οι βασικές ξυλοπλάκες: μοριοπλάκες, αντικολλητά, ινοπλάκες, πηχοσανίδες κυκλοφορούν στο εμπόριο, ως γνωστό, είτε γυμνές, είτε επενδυμένες με μελαμίνες, διακοσμητικά ξυλόφυλλα και διάφορα συνθετικά φύλλα, καλύπτοντας διάφορες ανάγκες τις επιπλοποιίας. Οι επενδυμένες ξυλοπλάκες κυκλοφορούν στις γνωστές διαστάσεις και ποιότητες των ξυλοπλακών.

Βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, εκτός εκείνων που αφορούν τις ξυλοπλάκες και αναφέρθηκαν προηγουμένως αποτελούν κυρίως τα εξής:

Σφάλματα παρύφωσης ελαττώματα παρύφωσης, λείανσης κλπ.

Σφάλματα συναρμολόγησης ξυλοφύλλων ανοιχτές ενώσεις στα επιφανειακά ξυλόφυλλα κλπ.

Σημάδια λόγω υπολειμμάτων κόλλας

ΠΟΙΟΤΗΤΑ OSB

Η ξυλοπλάκα OSB (Oriented Structural Board) αποτελεί ένα από τα κυριότερα νέα προϊόντα τύπου ξυλοπλάκας. Είναι ξυλοπλάκα που παράγεται με συμπίεση προσανατολισμένων μεγάλων ξυλοτεμαχιδίων, με κατάλληλες συγκολλητικές και ανθυγροσκοπικές ουσίες. Λόγω του τρόπου κατασκευής του από πολλές στρώσεις προσανατολισμένων ξυλοτεμαχιδίων μειώνεται η ανισοτροπία του ξύλου και παράγεται ξυλοπλάκα με ιδιότητες ανάλογες των αντικολλητών.

Βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του θεωρούνται τα εξής:

Πυκνότητα Περιεχόμενη υγρασία Ρίκνωση - διόγκωση Μηχανική αντοχή Ποιότητα επιφάνειας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

Διεθνώς καθιερωμένοι κανόνες ποιοτικής ταξινόμησης της πριστής ξυλείας δεν υπάρχουν. Οι υπάρχουσες προδιαγραφές πριστής ξυλείας κωνοφόρων και πλατυφύλλων διαφέρουν από χώρα σε χώρα και για τα διάφορα είδη ξύλων. Προδιαγραφές υπάρχουν για τις διαστάσεις της πριστής ξυλείας.

Το μεγαλύτερο μέρος της πριστής που καταναλώνεται στην Ελλάδα εισάγεται από διάφορες χώρες. Ελληνικές προδιαγραφές ποιοτικής ταξινόμησης πριστής ξυλείας δεν υπάρχουν και κατά την εισαγωγή της εφαρμόζονται οι κανόνες ταξινόμησης της χώρας εισαγωγής.

Ξυλεία κωνοφόρων

Η ξυλεία κωνοφόρων ταξινομείται ανάλογα με το είδος ξύλου ως εξής:

Η πεύκη σε 4 ποιότητες σε Γερμανία, Αυστρία, στην Αγγλία σε 5 ποιότητες, στις Σκανδιναβικές χώρες σε 6 ποιότητες, στη Ρωσία σε 5 ποιότητες και στις ΗΠΑ, Καναδά σε 7 ποιότητες.

Η ελάτη, ερυθρελάτη, λάρικα σε 5 ποιότητες σε Γερμανία, Αυστρία, στην Αγγλία σε 5 ποιότητες, στις Σκανδιναβικές χώρες σε 6 ποιότητες, στη Ρωσία σε 5 ποιότητες και στις ΗΠΑ, Καναδά σε 7 ποιότητες.

Οι κλάσεις ποιότητας και τα αντίστοιχα κριτήρια ταξινόμησης της πριστής ξυλείας Ελάτης, ερυθρελάτης στη Γερμανία φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα .

Κριτήρια ποιοτικής ταξινόμησης πριστής ξυλείας Ελάτης, Ερυθρελάτης σε Γερμανία, Αυστρία.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΛΑΣΗ 0 Ξυλεία καθαρή χωρίς μεταχρωματισμούς και θλιψιγενές ξύλο
Επιτρέπονται: 1 ρόζος σύμφυτος κάθε τρέχον μέτρο μέχρι 2χ5 εκατ. ή 1 ρητινοθύλακας μέχρι 5χ0,5 εκατ., μικρές ραγάδες και λειψάδες και απόκλιση από επιπεδότητα μέχρι 2 εκατ. / τ.μ
ΚΛΑΣΗ Ι Χωρίς θλιψιγενές ξύλο
Επιτρέπονται: σύμφυτοι ρόζοι μέχρι 2χ5 εκατ. απεριόριστοι, 1 μικρός αποπίπτον ρόζος, ελαφρός μεταχρωματισμός κατά θέσεις, μικροί ρητινοθύλακες, μικρές ραγάδες και λειψάδες και απόκλιση από επιπεδότητα μέχρι 2 εκατ. / τ.μ
ΚΛΑΣΗ ΙΙ Χωρίς οπές εντόμων
Επιτρέπονται: σύμφυτοι ρόζοι μέχρι 2χ5 εκατ. απεριόριστοι, 2 μικροί αποπίπτοντες ρόζοι, ελαφρός μεταχρωματισμός κατά θέσεις, μικροί ρητινοθύλακες, μικρές ραγάδες και λειψάδες και απόκλιση από επιπεδότητα μέχρι 2 εκατ. / τ.μ
ΛΑΣΗ ΙΙΙ Επιτρέπονται: λίγοι αποπίπτοντες ρόζοι με μέσο μέγεθος, υγιείς απεριόριστοι, μεταχρωματισμός μέχρι 40 % της επιφάνειας,ρητινοθύλακες με μέσο μέγεθος σε μικρό αριθμό, ραγάδες και λειψάδες με μέσο μέγεθος, περιορισμένη προσβολή από έντομα.
ΚΛΑΣΗ ΙV Επιτρέπονται: όλα τα σφάλματα εφόσον το ξύλο είναι χρήσιμο.

Ξυλεία παλτυφύλλων

Η πριστή ξυλεία πλατυφύλλων ξεφαρδισμένη (ορθογωνισμένη). το ποσοστό καθαρού ξύλου στο ταξινομούνται με βάση το πλήθος σε μερικές χώρες εμπορεύεται αξεφάρδιστη και σε μερικές Η ξυλεία πλατυφύλλων, συνήθως ταξινομείται με βάση πριστό (cutting system), σε αντίθεση με τα κωνοφόρα που των σφαλμάτων (defect system).

Στην Ευρώπη η ξυλεία πλατυφύλλων ταξινομείται συνήθως σε 4 ποιότητες (Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία κ.α.) και στις ΗΠΑ, Καναδά σε 7 ποιότητες.

Στην Ελλάδα η ατμισμένη ξυλεία οξιάς κυκλοφορεί στις εξής ποιοτικές κλάσεις διαστάσεων

Διαστάσεις ποιοτικής ταξινόμησης ατμισμένης ξυλείας Οξιάς στην Ελλάδα.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΙΣΤΩΝ
ΚΛΑΣΗ Α/Α, Α/Β, Α/Γ Μήκος μεγαλύτερο από 180 εκατ. Πλάτος από 12 μέχρι 30 εκατ. Πάχη 4, 5, 6, 8 και 10 εκατ.
ΚΛΑΣΗ Β/Α Μήκος από 100 μέχρι 170 εκατ. Πλάτος από 12 μέχρι 30 εκατ. Πάχη 4, 5, 6, και 8 εκατ.
ΚΛΑΣΗ Γ/Α Μήκος από 50 μέχρι 90 εκατ. Πλάτος από 10 μέχρι 25 εκατ. Πάχη 2, 3, 4, 5, 6 και 8 εκατ.
ΔΙΑΛΟΓΗΣ Μήκος από 50 μέχρι 120 εκατ. Πλάτος από 10 μέχρι 30 εκατ. Πάχη 4, 5, 6 και 8 εκατ. Δεν υπάρχει περιορισμός στα σφάλματα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΑΠΛΑΜΑ)

Γενικά αποδεκτό σύστημα ταξινόμησης σε ποιότητες των διακοσμητικών ξυλοφύλλων δεν υπάρχει. Ταξινόμηση των διακοσμητικών ξυλοφύλλων, ευρωπαϊκών και τροπικών, σε ποιοτικές κλάσεις δε γίνεται διεθνώς. Οι γνωστοί εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί προδιαγραφών (ΕΛΟΤ, DIN, BS, ASTM, NF, ISO, EN) δεν προτείνουν συστήματα ποιοτικής ταξινόμησης των διακοσμητικών ξυλοφύλλων.

Συστήματα ποιοτικής ταξινόμησης προτείνονται για τα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) πλατυφύλλων και κωνοφόρων ειδών ξύλων, με βάση την εμφάνιση της ποιότητας των εξωτερικών ξυλοφύλλων τους, τα οποία παράγονται κυρίως με εκτίλυξη (Επάνω και Κάτω επιφάνεια).

Οι βιομηχανίες παραγωγής διακοσμητικών ξυλοφύλλων και επενδυμένων πάνελς, διεθνώς, χρησιμοποιούν η καθεμία δικό της σύστημα ποιοτικής ταξινόμησης, σε ποιοτικές κλάσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της αγοράς στην οποία απευθύνονται.

Η Ένωση Παραγωγών Αντικολλητών και Ξυλοφύλλων Πλατυφύλλων στις ΗΠΑ (Hardwood Plywood and Veneer Association), προτείνει το εξής σύστημα ταξινόμησης σε κατηγορίες διαστάσεων και κλάσεις ποιότητας, για τα ξυλόφυλλα πλατυφύλλων ειδών ξύλων (Εύκρατης ζώνης και τροπικά), τα οποία εισάγονται στην αμερικάνικη αγορά.:

Κατηγορίες διαστάσεων

 • Μήκη για πάνελς μεγαλύτερα από 255 cm
 • Μήκη για πόρτες από 220 μέχρι 250 cm
 • Μήκη επιπλοποιίας από 120 μέχρι 220 cm

Ποιοτικές κλάσεις

 • Κλάση ΑΑ
 • Κλάση Α
 • Κλάση Β

Στην ελληνική αγορά οι Βιομηχανίες παραγωγής διακοσμητικών ξυλοφύλλων αλλά και οι εισαγωγείς διακοσμητικών ξυλοφύλλων χρησιμοποιούν κυρίως σύστημα ποιοτικής ταξινόμησης το οποίο αποδέχεται 3 μέχρι τέσσερις ποιοτικές κλάσεις

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ)

Τα αντικολλητά ξυλοφύλλων ταξινομούνται σε ποιοτικές κλάσεις ανάλογα με την ποιότητα των επιφανειών τους. Κάθε επιφάνεια (ανωφάνεια και κατωφάνεια) ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κατατάσσεται σε ποιοτική κλάση και το αντικολλητό χαρακτηρίζεται από την ποιότητα και των δύο επιφανειών π.χ. ως Α/Β (Α κλάση η ανωφάνεια / Β κλάση η κατωφάνεια).

Σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 635-1/635-2/635-3 τα αντικολλητά ταξινομούνται στις ακόλουθες ποιοτικές κλάσεις ανάλογα με την εμφάνιση των επιφανειών τους

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΡΙΟΠΛΑΚΩΝ

Οι βασικές τεχνολογικές ιδιότητες των μοριοπλακών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των γερμανικών προδιαγραφών δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Ιδιότητες των μοριοπλακών σύμφωνα με τις Γερμανικές Προδιαγραφές (DIN 52350, 52351, 52352, 52361, 52362, 52365, 52366 και 68763).

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΧΟΣ ΜΟΡΙΟΠΛΑΚΑΣ (MM)
  α ≤ 13 13 < α ≤ 20 20 < α ≤ 25 25 < α ≤ 32 32 < α ≤ 35
Πυκνότητα(g/cm3) 0,75-0,68 0,72-0,62 0,70-0,60 0,68-0,58 0,65-0,55
Μέτρο θραύσης (N/mm2) 25-18 22-16 20-15 18-13 15-12
Μέτρο ελαστικότητας (N/mm2) 4500-3200 4000-2800 3500-2500 3000-2000 2500-1600
Αντοχή εσωτερικής Στρώσης (N/mm2) 1,0-0,5 0,8-0,4 0,7-0,35 0,6-0,3 0,5-0,25
Αντοχή Επιφανειακής Στρώσης (N/mm2) 1,6-0,8 1,6-0,8 1,6-0,8 1,6-0,8 1,6-0,8
Παράλληλος Εφελκυσμός (N/mm2) 10-8 10-8 9-7 9-7 8-6
Συγκράτηση βίδας ═/┴ (N/mm2) 30-75 55-80 30-75 55-80 30-75 55-80 30-75 55-80 30-75 55-80
Συγκράτηση καρφιού ═/┴ (N/mm2) 0,8-2,6 1,2-3,4 0,8-2,6 1,2-3,4 0,8-2,6 1,2-3,4 0,8-2,6 1,2-3,4 0,8-2,6 1,2-3,4
Κατά πάχος διόγκωση 2 ώρες σε νερό (%) 8-6 7-5 6-4 6-4 5-3
Κατά πάχος διόγκωση 24 ώρες σε νερό (%) 16-12 15-11 14-10 13-9 12-8
Κατά μήκος Διόγκωση (%) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Θερμικός Συντελεστής (W/ mk) 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13
Περιεχόμενη υγρασία (%) 5-9 6-10 6-10 7-11 8-12

Συντελεστής θερμοαγωγιμότητας

Ο συντελεστής θερμοαγωγιμότητας των μοριοπλακών αυξάνεται με την υγρασία, τη θερμοκρασία και την πυκνότητα της πλάκας. Οι τιμές του κυμαίνονται από 0,13 μέχρι 0,14 W/mk, ανάλογα με το πάχος της μοριοπλάκας.

Συντελεστής ηχοαπορρόφησης

Εξαρτάται από την πυκνότητα της μοριοπλάκας και από τη συχνότητα του ήχου. Ο συντελεστής αυτός για συχνότητα ήχου από 100 μέχρι 4.000 Hz κυμαίνεται από 0,2 μέχρι 0,5.

Συντελεστής αντίστασης στη διαπερατότητα υγρασίας

Βρίσκεται σε στενή σχέση με την πυκνότητα της πλάκας και κυμαίνεται από 40 μέχρι 100 για μοριοπλάκες πυκνότητας 0,600 μέχρι 0,700 g/cm3.

Ανθεκτικότητα σε προσβολές μικροοργανισμών

Η ανθεκτικότητα σε προσβολές, ιδίως μυκήτων εξατράται από το είδος του ξύλου των ξυλοτεμαχιδίων, από το είδος και το ποσοστό της κόλλας και από την πυκνότητα της μοριοπλάκας.

Αντοχή στη φωτιά

Επηρεάζεται από την πυκνότητα, το πάχος, το είδος της κόλλας και την προσθήκη κατά την παραγωγή ή τον εμποτισμό των πλακών με ειδικές αντιπυρικές ουσίες, όπως το βορικό οξύ και ορισμένα αμμωνιακά άλατα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΝΟΠΛΑΚΩΝ

Προδιαγραφές ταξινόμησης των ινοπλακών μέσης πυκνότητας (MDF) σε ποιοτικές κλάσεις δεν υπάρχουν. Προτείνονται μέθοδοι προσδιορισμού βασικών ιδιοτήτων των ινοπλακών μέσης πυκνότητας γενικής χρήσης (ISO 769/1972, ISO 2696/1976) και προσδιορίζονται απαιτήσεις ως προς τις βασικές ιδιότητές τους (προσρόφησης νερού κλπ) για τις ινοπλάκες μέσης πυκνότητας ξηρής ροής (ΕΝ 622-5/1997).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛΣ

Ομοίως, για τις επενδυμένες με μελαμίνες και διάφορα συνθετικά φύλλα ξυλοπλάκες (μοριοπλάκες, ινοπλάκες, αντικολλητά, πηχοσανίδες) δεν υπάρχουν.

Τα επενδυμένα πάνελς με διακοσμητικά ξυλόφυλλα πλατυφύλλων και κωνοφόρων ειδών κυκλοφορούν στο εμπόριο, ανάλογα με την ελκυστικότητα της σχεδίασης και τις χρωματικές αποχρώσεις τους, συνήθως σε 3 ή 4 κλάσεις ποιότητας (ΕΞΤΡΑ, Α, Β, Γ) ανάλογα με τη βιομηχανία παραγωγής τους.

Συνήθως, οι επενδυμένες ξυλοπλάκες φέρουν επένδυση με συναρμολόγηση βιβλίου (book matching), απλής παράθεσης (slip matching) και κεντρικής συναρμολόγησης (center matching).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΗΧΟΣΑΝΙΔΩΝ

Οι πηχοσανίδες, γενικά, καλύπτονται από τις προδιαγραφές των αντικολλητών και των επενδυμένων πάνελς αντίστοιχα, ως προς την ταξινόμησή τους σε ποιοτικές κλάσεις.

Καταβολή ετησιας συνδρομης 2020

Ενημερωτικό Δελτίο
μελών Π.Σ.Ξ.