Προϊόντα του Ξύλου

Τα προϊόντα του ξύλου κατατάσσονται σε δυο βασικές και μεγάλες κατηγορίες:
 • Στα προϊόντα ξύλου που διατηρούν τη φυσική δομή του ξύλου. Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν η πριστή ξυλεία και τα προϊόντα της, όπως π.χ οι πάσσαλοι, οι στύλοι, οι στρωτήρες τα ξυλόφυλλα, τα αντικολλητά, η επικολλητή και σύνθετη ξυλεία, οι μοριοπλάκες κ.α
 • Στα προϊόντα ξύλου που προέρχονται έπειτα από χημική ή και θερμομηχανική κατεργασία του ξύλου, τα οποία και δεν διατηρούν τη φυσική δομή, δηλαδή δεν δίνουν τη δυνατότητα αναγνώρισης της προέλευσής τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι μοριοπλάκε, ινοπλάκες μέσης πυκνότητας MDF, το χαρτί, η κυτταρίνη και τα προϊόντα αυτής, διάφορα πλαστικά, συνθετικές ίνες, η αιθανόλη, η γλυκόζη, κ.α
Τα κυριότερα προϊόντα ξύλου που παράγονται στις μέρες μας είναι:
 • Καυσόξυλα
 • Ξυλάνθρακες
 • Πριστή ξυλεία
 • Αντικολλητά
 • Μοριοσανίδες
 • Ινοσανίδες
 • OSB
 • LVL
 • PSL
 • COMPLY
 • Σύνθετη ξυλεία
 • Χαρτί
 • Ρητίνη
 • Αιθυλική αλκοόλη
 • Τεχνητές και συνθετικές ίνες
 • Φωτογραφικά φιλμ
 • Πλαστικά
 • Τανίνες
 • Συνθετικό πετρέλαιο
 • Πίσσα κ.α

Καταβολή ετησιας συνδρομης 2020

Ενημερωτικό Δελτίο
μελών Π.Σ.Ξ.