Σύνθετα Συγκολλημένα Προϊόντα

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΑ

Οι ιδιότητες του συμπαγούς (μασίφ) ξύλου πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα, ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με τις υγροσκοπικές του ιδιότητες (Ρίκνωση-Διόγκωση). Για τους λόγους αυτούς, δημιουργήθηκε ένα προϊόν από τη συγκόλληση ξυλοφύλλων, το αντικολλητό. Για την καλύτερη συμπεριφορά του προϊόντος, οι διαδοχικές στρώσεις συγκολλούνται έτσι, ώστε η γωνία που σχηματίζουν οι διαδοχικές στρώσεις των ινών των ξυλοφύλλων που συγκολλούνται να είναι 90 ο.

Είδη αντικολλητών

Τα αντικολλητά μπορούμε να τα χωρίσουμε σε κατηγορίες, ανάλογα με τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις διάφορες στρώσεις τους, αλλά και ανάλογα με την συγκολλητική ουσία που χρησιμοποιείται.

Ανάλογα με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, μπορούμε να κατατάξουμε τα αντικολλητά σε αντικολλητά με τη χρήση ξυλοφύλλων (κόντρα πλακέ), τα οποία κατασκευάζονται πάντα σε μονό αριθμό στρώσεων για λόγους συμμετρίας και ονομάζονται με βάση τον αριθμό των στρώσεων (τρίστρωμα, πεντάστρωμα κτλ.). Μπορεί, επίσης για μεσαία στρώση να χρησιμοποιηθεί πριστή ξυλεία, χωρίς σοβαρά ελαττώματα, μικρή πυκνότητα και πάντα με τον τρόπο διάταξης που προαναφέρθηκε. Το προϊόν αυτό ονομάζεται πηχοπλάκα ή πηχοσανίδα (κόντρα πλακάζ).

Ανάλογα με τη συγκολλητική ουσία, η οποία μπορεί να είναι ουρία φορμαλδεΰδη, φαινόλη φορμαλδεΰδη, μελαμίνη φορμαλδεΰδη ή άλλες συνθετικές ρητίνες, μπορούμε να τα κατατάξουμε σε αντικολλητά εσωτερικών (ουρία φορμαλδεΰδη) ή εξωτερικών χρήσεων (φαινόλη ή μελαμίνη φορμαλδεΰδη).

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΩΝ

Η όλη διαδικασία παραγωγής των αντικολλητών, μετά την επιλογή των ξυλοφύλλων, συνεχίζεται με επάλειψη συγκολλητικής ουσίας. Τα ξυλόφυλλα τοποθετούνται με κάθετη διάταξη το ένα ως προς το άλλο και οδηγούνται στην πρέσα.

Η συμπίεση μπορεί να είναι θερμή ή ψυχρή ανάλογα με τη συγκολλητική ουσία που χρησιμοποιείται. Κατά τη θερμή διαδικασία, η πρέσα που χρησιμοποιείται είναι πολυώροφη, με αριθμό ανοιγμάτων που αρχίζουν από 5 και φτάνουν μέχρι και τα 50. Η πίεση που ασκείται είναι τέτοια που βοηθά στην κατανομή της συγκολλητικής ουσίας σε όλη την επιφάνεια του αντικολλητού, χωρίς να φτάνει να συνθλίβει το ξύλο. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 120ο C μέχρι και 150ο C, ανάλογα με το είδος της συγκολλητικής ουσίας.Στη συνέχεια, τα αντικολλητά κλιματίζονται, ώστε να αποκτήσουν σταδιακά την υγρασία και τη θερμοκρασία του χώρου. Τέλος, λειαίνονται και παρυφώνονται στις τελικές διαστάσεις.

ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ

Μοριοσανίδες ονομάζονται τα προϊόντα που έχουν τη μορφή πλάκας και προέρχονται από τη συγκόλληση μικρών σε διαστάσεις τεμαχιδίων ξύλου. Το γεγονός ότι μπορεί να αξιοποιηθεί ξύλο μικρών διαστάσεων, καθώς και υπολείμματα άλλων κατεργασιών, μαζί με τη δυνατότητα αξιοποίησής του σε πολλές εφαρμογές, έδωσε μια τρομερή ώθηση στην εμπορική εξάπλωση του προϊόντος.

Κατάλληλες πρώτες ύλες

Οι κύριες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των μοριοπλακών, πέρα από το ξύλο που αποτελεί και τη βασική πρώτη ύλη, επεκτείνονται σε όλα τα υλικά που έχουν ως βάση τη λιγνίνη και την κυτταρίνη.

Συχνά, χρησιμοποιούνται λινάρι, μπαμπού αλλά και υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών, όπως στελέχη βαμβακιού, άχυρου αλλά και ρυζιού. Αναφορικά, λοιπόν, το ξύλο αποτελεί την κύρια πηγή και χρησιμοποιείται σε όλες του τις μορφές (ξύλο μικρών διαμέτρων που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επιπλοποιία, υπολείμματα ξυλοφύλλων κ.ά).

Τα είδη του ξύλου, που χρησιμοποιούνται, μπορεί να είναι και κωνοφόρα και πλατύφυλλα με μέση πυκνότητα, ώστε μετά τη συμπίεση το υλικό να μην παρουσιάζει μεγάλη πυκνότητα.

Παραγωγή μοριοσανίδων

Μετά την παραγωγή των ξυλοτεμαχιδίων από τις πρώτες ύλες που προαναφέρθηκαν αυτά οδηγούνται στις επόμενες φάσεις παραγωγής των μοριοσανίδων.

Ταξινόμηση κλασμάτων

Η ταξινόμηση μπορεί να γίνει είτε με κόσκινα που έχουν οπές διάφορων διαμέτρων ή με τη χρήση αέρα, που οδηγεί τα μικρά και ελαφριά ξυλοτεμαχίδια σε μεγαλύτερη απόσταση από τα βαριά μεγάλου μεγέθους ξυλοτεμαχίδια.

Τα ξυλοτεμαχίδια ξηραίνονται σε υγρασία 3-6%. Η ξήρανση των ξυλοτεμαχιδίων επιτυγχάνεται είτε με τη χρήση περιστρεφόμενων θερμαινόμενων τυμπάνων, είτε με τη χρήση θερμού αέρα. Συχνά, βέβαια, συναντάμε και μίξη των παραπάνω τρόπων.

Ανάμειξη με συγκολλητική ουσία

Η ανάμειξη της συγκολλητικής ουσίας γίνεται με ψεκασμό συγκεκριμένης ποσότητας κόλλας σε συγκεκριμένη ποσότητα ξυλοτεμαχιδίων και ταυτόχρονη ανάδευσή τους. Ως συγκολλητική ουσία, συνήθως, χρησιμοποιείται ουρία φορμαλδεΰδη (καουρίτης) και σπάνια φαινόλη ή μελαμίνη φορμαλδεΰδη.

Η συγκολλητική ουσία έχει μορφή υδατικού διαλύματος. Η ποσότητα της συγκολλητικής ουσίας είναι περίπου 6-8% για τη μεσαία στρώση και 10% περίπου για τις επιφανειακές στρώσεις.

Στρωμάτωση

Τα ξυλοτεμαχίδια, αφού αναμιχθούν με τη συγκολλητική ουσία, οδηγούνται στις κεφαλές στρωμάτωσης. Στο στάδιο αυτό, καθορίζεται το αν η μοριοσανίδα θα είναι μονόστρωμη τρίστρωμη ή πολύστρωμη.

Μετά τη διαδικασία της συμπίεσης, οι μοριοσανίδες οδηγούνται στο χώρο του κλιματισμού, για να γίνει σωστά η κατανομή υγρασίας σε όλη τους τη μάζα. Στη συνέχεια, γίνονται βελτιωτικές εργασίες λείανσης της επιφάνειας και παρύφωσης . Τα στρωματωμένα υλικά οδηγούνται με ιμάντες στην πρέσα, όπου συμπιέζονται στις τελικές τους διαστάσεις με υψηλή θερμοκρασία

ΙΝΟΣΑΝΙΔΕΣ

Ινοσανίδες, γενικά, ονομάζουμε τις πλάκες που κατασκευάζονται από ίνες ή αθροίσματα ινών ή παράγονται, συνήθως, από το ξύλο με μηχανική κατεργασία, που γίνεται σε καθορισμένη θερμοκρασία. Υπάρχουν διάφοροι τύποι που διαφέρουν στη μέθοδο ξήρανσης των ινών, στον τύπο και στην ποσότητα της κόλλας, καθώς και στην πυκνότητα.

Διάφοροι τύποι ινοσανίδων

Οι τύποι ινοσανίδων διακρίνονται στους εξής:

Α) Ινοσανίδα μεγάλης πυκνότητας (Hardboard HB), η οποία κατασκευάζεται με υγρή στρωμάτωση. Οι ίνες του ξύλου σε μορφή πολτού μαζί με μεγάλη ποσότητα νερού μεταφέρονται πάνω σε συρμάτινο πλαίσιο, όπου τους αφαιρείται το νερό. Συχνά, προστίθεται και συνθετική συγκολλητική ουσία σε μικρά, όμως, ποσοστά για τη βελτίωση των ιδιοτήτων της. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η μεγάλη πυκνότητα με τιμές που κυμαίνονται από 800 έως 1000 kg/m3.

Β) Ινοπλάκες χαμηλής πυκνότητας (Soft board SB), οι οποίες κατασκευάζονται επίσης με υγρή στρωμάτωση. Εκεί οφείλεται και η αποτύπωση του διάτρητου πλέγματος στην κάτω επιφάνειά τους. Η πυκνότητά τους κυμαίνεται από 250 έως 450 kg/m3.

Γ) Μεσαίας πυκνότητας ινοπλάκες (Medium Density Fiberboard M.D.F.) που κατασκευάζονται με ξηρή στρωμάτωση. Οι ίνες ξηραίνονται, πριν μπουν στη διαδικασία παραγωγής. Κατά τη στρωμάτωση και συμπίεση, για την κατασκευή της υψηλής ανθεκτικότητας μεσαίας πυκνότητας ινοσανίδας προστίθεται συνθετική κόλλα, λόγω της απουσίας νερού. Η πυκνότητα του M.D.F. κυμαίνεται από 600 έως 1000 kg/m 3 . Συνήθως, είναι μέχρι 850 kg/m3.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΞΥΛΟΥ

Η επικολλητή ξυλεία ή σύνθετη ξυλεία, όπως συχνά την αποκαλούμε, είναι ένα προϊόν που δημιουργήθηκε για να παράγουμε δοκούς μεγάλων διαστάσεων. Είναι πολλά κομμάτια ξύλου, τα οποία είναι συγκολλημένα μεταξύ τους με τις ίνες τους παράλληλα (σε αντίθεση με τα αντικολλητά, όπου οι ίνες τους είναι κάθετες στις αλλεπάλληλες στρώσεις).

Με το συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής, μας δίνεται η δυνατότητα να παράγουμε και καμπύλα στοιχεία, χωρίς να χρειαστεί να μπούμε στη διαδικασία άτμισης.

Εφαρμογή βρίσκουν σε δομικές κατασκευές (κατασκευή δοκών), στη ναυπηγική και αεροναυπηγική, στην επιπλοποιία και σε ειδικές κατασκευές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΞΥΛΟ

Η επικολλητή ξυλεία παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με το συμπαγές ξύλο. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι:

Α) Μπορούμε να παράγουμε δοκούς σε διαστάσεις που η φύση σε καμιά περίπτωση δε θα μπορούσε να μας δώσει.

Β) Γίνεται ποιοτικός έλεγχος των επιμέρους στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της επικολλητής ξυλείας, με αποτέλεσμα να αφαιρούνται όλα τα κομμάτια που παρουσιάζουν σφάλματα (είτε δομής είτε προσβολής από μύκητες ή έντομα). Το τελικό προϊόν που δημιουργείται, παρουσιάζει αυξημένες μηχανικές ιδιότητες.

Γ) Από τη στιγμή που η πρώτη ύλη, η οποία συνθέτει την επικολλητή ξυλεία, έχει μικρές διαστάσεις, μας δίνει τη δυνατότητα και καλύτερη ξήρανση να κάνουμε στα επιμέρους κομμάτια, αλλά και τη δυνατότητα να εμποτίσουμε σε βάθος το προϊόν, πετυχαίνοντας έτσι την καλύτερη δυνατή προστασία και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Δ) Με τη συγκόλληση μικρών κομματιών ξύλου πετυχαίνουμε και την καλύτερη αξιοποίηση των υπολειμμάτων άλλων εργασιών.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

Κατά την επιλογή των πρώτων υλών που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή επικολλητής ξυλείας, σημαντικός παράγοντας είναι το είδος του ξύλου που θα χρησιμοποιηθεί. Μπορεί, βέβαια, να χρησιμοποιηθούν και διαφορετικά είδη ξύλου αρκεί οι υγροσκοπικές τους ιδιότητες να παρουσιάζουν ίδια συμπεριφορά.

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την επιλογή είναι η υγρασία του ξύλου, κατά τη διάρκεια παραγωγής της αντικολλητής ξυλείας. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει δύο επάλληλα στρώματα να διαφέρουν πάνω από 3-4% σε υγρασία, διότι με την αποκατάσταση της υγρασίας σε όλη την κατασκευή θα επικρατούν εσωτερικές τάσεις.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

Συχνά για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανθυγροσκοπικότητα στην επιφάνεια, όταν αυτό απαιτείται για ειδικές χρήσεις, π.χ. πάγκους κουζίνας, έπιπλα μπάνιου κτλ., η επιφάνεια των σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων (μοριοπλακών, ινοπλακών κτλ.) επικαλύπτεται με λεπτά φύλλα πλαστικών, που εμποδίζουν την είσοδο της υγρασίας. Ταυτόχρονα, οι επιφάνειες αυτές παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στην επιφανειακή αποτριβή αλλά και ευχάριστα χρώματα είτε ως απομιμήσεις ξύλου είτε σε χρώματα και μοτίβα που ταιριάζουν με το χώρο.

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΞΥΛΟΥ

Συχνά, οι απαιτήσεις για ηχομόνωση και θερμομόνωση είναι μεγάλες και αυτό οδήγησε στην κατασκευή σύνθετων προϊόντων ξύλου, που μας παρέχουν τη δυνατότητα αυτή. Το επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί να παραχθεί είτε αμιγώς από τη χρήση του ξύλου με την αντικατάσταση της μεσαίας στρώσης ενός τρίστρωμου αντικολλητού με κυψελλωτές κατασκευές από χαρτόνι είτε με τη χρήση συνθετικών μονωτικών υλικών, όπως είναι το πολυστυρόλιο. Αποτελούν συνδυασμούς προϊόντων, όπως των αντικολλητών και OSB (μοριοπλάκας με προσανατολισμένα ξυλοτεμαχίδια) με μονωτικά υλικά.

Καταβολή ετησιας συνδρομης 2020

Ενημερωτικό Δελτίο
μελών Π.Σ.Ξ.